libros libros2
English Spanish Polish

Japoński C2

I wreszcie dochodzimy do szczytu piramidy, poziomu równego poziomowi tubylca, nawet jeśli można rozpoznać, że język ojczysty danej osoby jest inny. Wymowa lektora jest prawie idealna, z bardzo małą liczbą błędów, które czasami pozostają niezauważone. Potrafisz bardzo płynnie i spontanicznie wyrażać się używając różnych języków, a nawet posługując się regionalizmami. Jest w stanie przy niewielkim wysiłku zrozumieć konwersacje i mowę ojczystą (radio, telewizja) oraz czytać wszelkiego rodzaju teksty, przy czym język nie jest przeszkodą w prawidłowym zrozumieniu. Jak możesz sobie wyobrazić, dojście do ostatniego poziomu nie jest kwestią zapisania się na intensywny kurs, ale raczej dużo wysiłku, wytrwałości, nauki, praktyki, spędzenia czasu za granicą zanurzonego w języku docelowym, a nawet zwracania uwagi na takie czynniki jak: osobiste zdolności językowe, wiek, w którym zaczyna się uczyć języka itp. W przypadku poprzednich poziomów również wymaga to dużo pracy i wytrwałości, ale są one bardziej przystępne bez konieczności długiego pobytu za granicą. Czytając, słuchając muzyki w języku angielskim, uczęszczając na zajęcia i korzystając z zasobów Internetu, można w ciągu kilku lat osiągnąć poziom B1 lub B2.