libros libros2
English Spanish Polish

Angielski B1

Zbliżamy się do typowego „poziomu średniego”, którym szczyci się wiele programów bez akredytacji żadnej instytucji. Na tym poziomie mówca musi umieć prowadzić rozmowę z native speakerem w codziennych sytuacjach (praca, szkoła, restauracja). Zaczyna się opanowywać abstrakcyjne słownictwo, a mówca może opisywać swoje doświadczenia lub wydarzenia, które mu się przydarzyły w przeszłości. Potrafi mówić o marzeniach, ambicjach i nadziejach na przyszłość. Potrafi wyrazić swoją opinię na temat planów i udzielić wyjaśnień dotyczących swoich działań.

Past Indicative Mode


Subjuntivo

Tests