libros libros2
English Spanish Polish

Hiszpański

Poziom C1

Jest to tak zwany „wysoki poziom” w dziedzinie języka. Na tym Poziomie można nie tylko zrozumieć złożone teksty, ale także wnioskować i dedukować, co implikuje tekst (czy tekst krytykuje, doradza, wątpi lub podkreśla określony temat). Potrafisz tworzyć dobrze ustrukturyzowane i szczegółowe teksty z szerokim zakresem słownictwa i spójnością językową. Mówca jest w stanie z łatwością używać skutecznego języka w wielu kontekstach społecznych, zawodowych i akademickich. Możesz płynnie wyrażać się za pomocą wyrażeń i zwrotów zdań oraz popełniać niewiele błędów. Jego wymowa wcale nie utrudnia słuchaczowi zrozumienia przekazu.