libros libros2
English Spanish Polish

Angielski A2

Na tym poziomie struktury gramatyczne i umiejętności komunikacyjne z poprzedniego poziomu są nieco bardziej rozwinięte. Od mówcy oczekuje się umiejętności opisywania w teraźniejszości i przeszłości prostych aspektów swojego najbliższego otoczenia (rodzina, zakupy, praca, kierunki) oraz komunikowania w prosty sposób podstawowych, prostych i bezpośrednich wymian informacji. Kurs jest podzielony na trzy moduły, z których każdy składa się z różnych jednostek obejmujących zawartość A1 i pozwalających pod koniec kursu wyrazić podstawowe pojęcia i rozpocząć swoją przygodę z językiem.

Práctica