libros libros2
English Spanish Polish

Japoński A2

Na tym poziomie struktury gramatyczne i umiejętności komunikacyjne z poprzedniego poziomu są nieco bardziej rozwinięte. Od mówcy oczekuje się umiejętności opisywania w teraźniejszości i przeszłości prostych aspektów swojego najbliższego otoczenia (rodzina, zakupy, praca, kierunki) oraz komunikowania się w prosty sposób w zakresie podstawowych, prostych i bezpośrednich wymian informacji.