libros libros2
English Spanish Polish

Japoński C1

Jest to tak zwany „wysoki poziom” w opanowaniu języka. Na tym poziomie osoba jest w stanie nie tylko zrozumieć złożone teksty, ale także wnioskować i wyciągać wnioski na temat tego, co implikuje tekst (czy tekst krytykuje, doradza, kwestionuje lub podkreśla określony temat). Potrafisz tworzyć dobrze ustrukturyzowane i szczegółowe teksty z szerokim zakresem słownictwa i spójnością językową. Mówca jest w stanie z łatwością używać skutecznego języka w wielu kontekstach społecznych, zawodowych i akademickich. Możesz płynnie wyrażać się za pomocą wyrażeń i zwrotów zdań oraz popełniać niewiele błędów. Jego wymowa wcale nie utrudnia słuchaczowi zrozumienia przekazu.