libros libros2
English Spanish Polish

Hiszpański

Poziom A1

Jest to najbardziej podstawowy poziom opanowania języka. Na tym poziomie oczekuje się, że mówca będzie w stanie łatwo wchodzić w interakcje z innymi, którzy starają się mówić powoli i wyraźnie, a nie w naturalnym rytmie konwersacji. Oczekuje się, że osoba będzie w stanie prowadzić podstawowe rozmowy, takie jak przedstawianie się, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania dotyczące danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, hobby). Słownictwo jest podstawowe i ogranicza się do rzeczowników konkretnych i zbliżonych do dnia (zwierzęta domowe, części domu, jedzenie, części ciała).

Minitesty

Práctica