libros libros2
English Spanish Polish

Hiszpański

Poziom B1

Zbliżamy się do typowego „poziomu średniego”, którym szczyci się wiele programów bez akredytacji żadnej instytucji. Na tym poziomie mówca musi umieć prowadzić rozmowę z native speakerem w codziennych sytuacjach (praca, szkoła, restauracja). Zaczyna się opanowywać abstrakcyjne słownictwo, a mówca może opisywać swoje doświadczenia lub wydarzenia, które mu się przydarzyły w przeszłości. Potrafi mówić o marzeniach, ambicjach i nadziejach na przyszłość. Potrafi wyrazić swoją opinię na temat planów i udzielić wyjaśnień dotyczących swoich działań.

Past Indicative Mode


Subjuntivo

Tests