libros libros2
English Spanish Polish

Angielski B2

Jest to średnio-wysoki poziom, o którym mówi się, gdy ktoś chce odnieść się do swojego poziomu biegłości językowej. Oczekuje się, że mówca będzie w stanie zrozumieć i napisać złożone teksty na określone tematy i na pewnym poziomie abstrakcji (napisać podanie o pracę, napisać recenzję filmu, programu lub książki, napisać esej na temat problemu, np. styl życia, dieta lub środowisko) Jesteś w stanie prowadzić rozmowę z native speakerem na pewnym poziomie płynności i spontaniczności, z kilkoma błędami, które również nie utrudniają zrozumienia tego, co mówi rozmówca. Możesz wyrażać opinie i punkty widzenia, a także przedstawiać zalety i wady na określony temat.